Facebook Ho Wan Menu - Barona Resort & Casino

Click here for our health and safety updates.

X

Ho Wan Menu

STARTERS

CHINESE DOUGHNUT #1
油 絛
Giò Cháo Quảy
$6.88

VEGETABLE SPRING ROLL #2
素 菜 春 卷
Chả Giò Chay
$8.88

FILIPINO LUMPIA #3
菲 律 賓 春 卷
Chả Giò Phi Luật Tân
$8.88

KOREAN KIM CHEE #5
韓 國 泡 菜
Kim Chi Đại Hàn
(HOT SPICY)
$6.88

PORK POTSTICKERS-STEAMED #6A
蒸 窩 貼
Xủi Cảo Hâṕ
$11.88

PORK POTSTICKERS-FRIED #6B
煎 窩 貼
Xủi Cảo Chiên
$11.88

HONEY-GLAZED BARBEQUE PORK #9
蜜 汁 叉 燒
Xá Xíu Nướng Mật Ông
$14.88

BARBEQUE SPARE RIBS #10
燒 排 骨
Sừơn Heo Nướng Mật Ông
$14.88

GARLIC SAUTÉED CHINESE GREENS
蒜 茸 炒 時 菜
CHOY SUM #11 Cải Ngọt Xào Tỏi
BOK CHOY #12 Cải Bok Choy Xào Tỏi
$12.88

STIR-FRIED MIXED VEGETABLES #13
素 炒 雜 錦
Rau Thập Cẩm Xào
$11.88

WOK FRIED NOODLES

PHILIPPINE PANCIT #15
家 庭 炒 米 粉
Shrimp, Pepper, Celery, Onion, Bean Sprouts
Bún Tàu Xào Xì Dâù Vỏ́í Tôm
$20.88

PHILIPPINE CANTON NOODLE (YELLOW NOODLE) #16
家 鄉 炒 麵
Shrimp, Chicken, Sausage, Pepper, Celery, Onion, Snow Pea
Mì Xaò Quảng Đông
$20.88

PAD THAI NOODLE #18
BEAN SPROUTS, PEANUT, EGG
泰 式 蝦 炒 粉
Choice of
Chicken #18A $18.88
Shrimp #18B $21.88
(MILD SPICY)
Pad Thai Hủ Tiêú Dai Vỏ́í Tôm Hoặc Gà

PAN-FRIED NOODLE #19
牛 肉 煎 麵
Choice of
Beef #19A $20.88
Chicken #19B $20.88
Seafood #19C $24.88
Scallops #19D $24.88
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)

CANTONESE FRESH RICE NOODLE #20
牛肉 炒 河 粉
Choice of
Beef #20A $20.88
Chicken #20B $20.88
Seafood #20C $24.88
Scallops #20D $24.88
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)

SOY-FLAVORED BEEF RICE NOODLE #21
乾 炒 牛 河
Hủ Tiêú Xào Thịt Bò Vỏ́i Xì Dâù
Beef, Bean Sprout, Onions
$20.88

BEEF LO MEIN #23
牛 肉 撈 麵
Mì Xào Bò
$18.88

RICE DISHES

CANTONESE-STYLE ROAST DUCK (HALF) #24
츠 爐 燒 鴨
Vịt Quay
$21.88

TERIYAKI RICE BOWL WITH CHICKEN #25
日 式 雞 肉 飯
Choice of
Chicken #25A $19.88
Beef #25B $20.88
Roasted Eel #25C $21.88
(Lựa Chọn) Cỏm Teriyaki Sauce Chọn Gà, Bò, Lủỏn Nướng

KOREAN GRILLED BEEF RIBS #26
韓 國 牛 仔 骨 飯
Cỏm Sủ̀ỏn Bò Đại Hàn
$21.88

MALAYSIAN SHRIMP FRIED RICE #27
馬 來 西 亞 蝦 炒 飯
Eggs, Shrimp, Dried Scallops, Spicy Sauce
Cỏm Chiên Malaysian
(MILD SPICY)
$23.88

CANTONESE-STYLE FRIED RICE #28
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên
Choice of
Chicken #28A Gà $19.88
Beef #28B Bò $20.88
BBQ Pork #28C Xá Xíu $19.88
Mixed Vegetables #28D Rau Hỗn Hợp $18.88
Chinese Sausage #28E Lạp Xưởng $19.88
Shrimp #28F Tôm $23.88
Shrimp and Pork Yang Zhou #28G Tôm Với Xá Xíu $23.88
Combination (Shrimp, Chicken, Beef, Pork) #28H
Thập Cẩm $24.88
Scallops #28J Sò Điệp $24.88

MONGOLIAN BEEF #29
蒙 古 牛肉
Bò Mông Cổ Với Cơm
(MILD SPICY)
$20.88

CASHEW CHICKEN #30
腰 果 雞 丁
Gà Xào Hạt Điêù Với Cơm
$17.88

BROCCOLI BEEF #32
西 蘭 花 牛 肉
Bò Xào Bông Cải Xanh Với Cơm
$21.88

SALT AND PEPPER SHRIMP #33
椒 鹽 蝦
Tôm Rang Muốí Và Tõi Với Cơm
(MILD SPICY)
$23.88

ORANGE PEEL CHICKEN #35
陳 皮 雞
Gà Xào Cam Sauce Với Cơm
$21.88

NOODLE SOUP

SHRIMP WONTON NOODLE #36
鮮 蝦 雲 吞 麵
Mì Hoành Thánh
$16.88

“BBQ” SOUP NOODLE #37
叉 燒 湯 麵
Mì Nước
Choice of
Roast Duck #37A $19.88
BBQ Pork #37B $18.88
Mì Vịt Quay Hoặc Xá Xíu

CHICKEN NOODLE SOUP #39
雞 湯 麵
Mì Gà
13.88

FISH BALL RICE NOODLE SOUP #39
潮 州 魚 蛋 粉
FISH BALL AND FISH CAKE
Hủ Tiếu Tiều Châu Cá Viên
$16.88

VIETNAMESE NOODLE PHO #50
越 南 牛 肉 粉
Choice of
Sliced Beef #50A Thịt Bò $17.88
Beef Ball #50B Bò Viên $17.88
Beef Brisket #50C Nạm Gân $17.88
Combination #50D Đặc Biệt $17.88
Seafood #50E Đồ Biên̉ $21.88

THAI-STYLE TOM YUM NOODLE SOUP #52
泰 國 冬 陰 功 湯 麵
MUSHROOM, SCALLOP, SHRIMP
Hủ Tiếu Tom Yum (Thái)
(HOT SPICY)
$19.88

BRAISED BEEF RICE NOODLE SOUP #53
柱 候 牛 腩 麵 或 河 粉
Hủ Tiêú Bò Kho
$14.88

CHOICE OF CONGEE

SEAFOOD CONGEE #55
海 鮮 粥
Cháo Đồ Biên̉
$16.88

PLAIN CONGEE #56
白 粥
Cháo Trắng
$7.88

DAILY SPECIALS

MONDAY: CURRIED CHICKEN WITH RICE
咖 厘 雞 飯
Cỏm Cari Gà
(MILD SPICY)
$15.88

TUESDAY: STIR-FRIED SCALLION BEEF WITH RICE
葱 爆 牛 肉
Thịt Bò Xào Hành Với Cơm
$15.88

WEDNESDAY: BONELESS CHICKEN ADOBO WITH RICE
菲 律 賓 雞 肉 飯
Gà Adobo Với Cơm “Gà Rim Kiểu Filippino”
$15.88

THURSDAY: BBQ PORK FRIED RICE
叉 燒 炒 飯
Cơm Chiên Xá Xíu
$15.88

FRIDAY: CHICKEN LO MEIN
雞 肉 撈 麵
Mì Xào Gà
$15.88

SATURDAY: KUNG PAO SHRIMP
宮 保 蝦
Tôm Xào Kung Pao Sauce
(MILD SPICY)
$15.88

SUNDAY: TERIYAKI BEEF RICE BOWL
日 式 牛 肉 碗 飯
Cơm Bò Với Teriyaki Sauce
$15.88