Ho Wan Noodle Shop

Tastes from throughout Asia

In Chinese, Ho Wan means “good luck.” And if it’s exotic flavors you crave, this incredible noodle shop is just that. Consistently voted best Chinese restaurant in the San Diego Union Tribune’s readers poll.

With a tantalizing array of tastes from throughout Asia, Executive Chinese Chef Jo Lee offers authentic Asian Cuisine including Thai Red Curry Chicken, Philippine Pancit, and Korean Beef Ribs.

Must be 18 years or older to dine.

Hours of Operation:

Sunday – Thursday, 11am – Midnight
Friday – Saturday, 11am – 2am

#1Chinese Doughnut
油 絛
Giò Cháo Quảy
$6.88
#2 Vegetable Spring Roll
素 菜 春 卷
Chả Giò Chay
$8.88
#3 Filipino Lumpia
菲 律 賓 春 卷
Chả Giò Phi Luật Tân
$8.88
#4Korean Kimchi
韓 國 泡 菜
Kim Chi Đại Hàn
(Hot Spicy)
$8.88
#5APork Potstickers (Steamed)
蒸 窩 貼
Xủi Cảo Hâṕ
$11.88
#5BPork Potstickers (Fried)
煎 窩 貼
Xủi Cảo Chiên
$11.88
#6Honey-Glazed Barbeque Pork
蜜 汁 叉 燒
Xá Xíu Nướng Mật Ông
$15.88
#7Barbeque Spare Ribs
燒 排 骨
Sừơn Heo Nướng Mật Ông
$14.88
#8Garlic Sautéed Chinese Greens (Choy Sum)
蒜 茸 炒 時 菜
Ngọt Xào Tỏi
$12.88
#9Garlic Sautéed Chinese Greens (Bok Choy)
蒜 茸 炒 時 菜
Cải Bok Choy Xào Tỏi
$15.88
#10Stir-Fried Mixed Vegetables
素 炒 雜 錦
Rau Thập Cẩm Xào
$11.88
#15Philippine Pancit
Shrimp, Pepper, Celery, Onion, Bean Sprouts
家 庭 炒 米 粉
Bún Tàu Xào Xì Dâù Vỏ́í Tôm
$20.88
#16 Philippine Canton Noodle (Yellow Noodle)
Shrimp, Chicken, Sausage, Pepper, Celery, Onion, Snow Pea
家 鄉 炒 麵
Mì Xaò Quảng Đông
$20.88
#17A Pad Thai Noodle (Chicken)
Bean Sprouts, Peanut, Egg
泰 式 蝦 炒 粉
Pad Thai Hủ Tiêú Dai Vỏ́í Tôm Hoặc Gà
(Mild Spicy)
$18.88
#17B Pad Thai Noodle (Shrimp)
Bean Sprouts, Peanut, Egg
泰 式 蝦 炒 粉
Pad Thai Hủ Tiêú Dai Vỏ́í Tôm Hoặc Gà
(Mild Spicy)
$21.88
#18APan Fried Noodle (Beef)
牛 肉 煎 麵
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$20.88
#18BPan Fried Noodle (Chicken)
牛 肉 煎 麵
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$20.88
#18CPan Fried Noodle (Seafood)
牛 肉 煎 麵
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$24.88
#18DPan Fried Noodle (Scallops)
牛 肉 煎 麵
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$24.88
#19ACantonese Fresh Rice Noodle (Beef)
牛肉 炒 河 粉
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$20.88
#19BCantonese Fresh Rice Noodle (Chicken)
牛肉 炒 河 粉
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$20.88
#19CCantonese Fresh Rice Noodle (Seafood)
牛肉 炒 河 粉
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$24.88
#19DCantonese Fresh Rice Noodle (Scallops)
牛肉 炒 河 粉
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)
$24.88
#20Beef Lo Mein
牛 肉 撈 麵
Mì Xào Bò
$18.88
#21Soy-Flavored Seafood Rice Noodle
豆香海鮮米粉
Bún Hải Sản Vị Đậu Nành
$24.88
#22Seafood Udon
炒海鮮烏冬面
Mì Udon Xào Hải Sản
$24.88
#27Curried Chicken with Rice
咖 厘 雞 飯
Cỏm Cari Gà
(Mild Spicy)
$15.88
#28Kung Pao Shrimp
宮 保 蝦
Tôm Xào Kung Pao Sauce
(Mild Spicy)

$15.88
#29Cantonese-Style Roast Duck (Half)
츠 爐 燒 鴨
Vịt Quay
$21.88
#30A Teriyaki Rice Bowl (Chicken)
日 式 雞 肉 飯
Cỏm Teriyaki Sauce Chọn Gà, Bò, Lủỏn Nướng (Lựa Chọn)
$19.88
#30B Teriyaki Rice Bowl (Beef)
日 式 雞 肉 飯
Cỏm Teriyaki Sauce Chọn Gà, Bò, Lủỏn Nướng (Lựa Chọn)
$20.88
#30C Teriyaki Rice Bowl (Roasted Eel)
日 式 雞 肉 飯
Cỏm Teriyaki Sauce Chọn Gà, Bò, Lủỏn Nướng (Lựa Chọn)
$21.88
#31Korean Grilled Beef Ribs
韓 國 牛 仔 骨 飯
Cỏm Sủ̀ỏn Bò Đại Hàn
$21.88
#32Malaysian Shrimp Fried Rice
Eggs, Shrimp, Dried Scallops, Spicy Sauce
馬 來 西 亞 蝦 炒 飯
Cỏm Chiên Malaysian
(Mild Spicy)
$23.88
#33ACantonese-Style Fried Rice (Chicken)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Gà
$19.88
#33BCantonese-Style Fried Rice (Beef)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Bò
$20.88
#33CCantonese-Style Fried Rice (BBQ Pork)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Xá Xíu
$19.88
#33DCantonese-Style Fried Rice (Mixed Vegetables)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Rau Hỗn Hợp
$18.88
#33ECantonese-Style Fried Rice (Chinese Sausage)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Lạp Xưởng
$19.88
#33FCantonese-Style Fried Rice (Shrimp)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Tôm
$23.88
#33GCantonese-Style Fried Rice (Shrimp & Pork Yang Zhou)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Tôm Với Xá Xíu
$23.88
#33HCantonese-Style Fried Rice (Combination)
Shrimp, Chicken, Beef, Pork
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Thập Cẩm
$24.88
#33JCantonese-Style Fried Rice (Scallops)
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên Sò Điệp
$24.88
#34Mongolian Beef
蒙 古 牛肉
Bò Mông Cổ Với Cơm
(Mild Spicy)
$20.88
#35Cashew Chicken
腰 果 雞 丁
Gà Xào Hạt Điêù Với Cơm
$20.88
#36Broccoli Beef
西 蘭 花 牛 肉
Bò Xào Bông Cải Xanh Với Cơm
$21.88
#37Salt & Pepper Shrimp
椒 鹽 蝦
Tôm Rang Muốí Và Tõi Với Cơm
(Mild Spicy)
$23.88
#38Orange Peel Chicken
陳 皮 雞
Gà Xào Cam Sauce Với Cơm
$21.88
#44Seafood Congee
海 鮮 粥
Cháo Đồ Biên̉
$16.88
#45 Plain Congee
白 粥
Cháo Trắng
$7.88
#46Shrimp Wonton Noodle
鮮 蝦 雲 吞 麵
Mì Hoành Thánh
$16.88
#47A BBQ Soup Noodle (Roast Duck)
叉 燒 湯 麵
Mì Nước
$19.88
#47B BBQ Soup Noodle (BBQ Pork)
叉 燒 湯 麵
Mì Nước
$18.88
#48 Chicken Noodle Soup
雞 湯 麵
Mì Gà
$13.88
#49AVietnamese Noodle Pho (Sliced Beef)
越 南 牛 肉 粉
Phở Thịt Bò
$17.88
#49BVietnamese Noodle Pho (Beef Ball)
越 南 牛 肉 粉
Phở Bò Viên
$17.88
#49CVietnamese Noodle Pho (Beef Brisket)
越 南 牛 肉 粉
Phở Nạm Gân
$17.88
#49DVietnamese Noodle Pho (Combination)
越 南 牛 肉 粉
Phở Đặc Biệt
$17.88
#49EVietnamese Noodle Pho (Seafood)
越 南 牛 肉 粉
Phở Đồ Biên̉
$21.88
#50Braised Beef Rice Noodle Soup
柱 候 牛 腩 麵 或 河 粉
Hủ Tiêú Bò Kho
$14.88
MondayBraised Fish Fillets with Special Sauce
红烧鱼片
Cá Phi Lê Xào Đặc Biệt
$15.88
Tuesday Satay Beef with Beans, Vermicelli Noodles
沙嗲牛肉粉
Bún Satay Thịt Bò
$15.88
Wednesday Spicy Beef and Fish Balls with Rice Noodles Soup
牛肉鱼丸米粉汤
Canh Bún Gạo Bò, Cá Viên
$15.88
Thursday BBQ Pork Sauteed with Seasonal Vegetables
叉烧炒時菜
Xá Xíu Xào Rau Theo Mùa
$15.88
FridaySeafood and Fried Bean Curd
海鲜炒豆腐
Hải Sản Xào Đậu Hũ
$15.88
SaturdaySoy-Flavored Beef Rice Noodle
乾 炒 牛 河
Hủ Tiêú Xào Thịt Bò Vỏ́i Xì Dâù
$15.88
SundayThai-Style Tom Yum Noodle Soup
泰 國 冬 陰 功 湯 麵
Hủ Tiếu Tom Yum (Thái)
$15.88

We want to hear from you! Tell us your thoughts!