Facebook Chinese Food in Lakeside - Hand Pulled Noodles | Ho Wan Noodle Shop

Click here for our health and safety updates.

X

Ho Wan Noodle Shop

In Chinese, Ho Wan means “good luck.” And if it’s exotic flavors you crave, this incredible noodle shop is just that.

With a tantalizing array of tastes from throughout Asia, Executive Chinese Chef Jo Lee offers authentic Asian Cuisine including Thai Red Curry Chicken, Philippine Pancit, and Korean Beef Ribs.

Hours of Operation
Sunday-Thursday, 11am – 12am
Friday-Saturday, 11am – 2am
Must be 18 years or older to dine.


Ho Wan Menu

CHINESE DOUGHNUT #1
油 絛
Giò Cháo Quảy
$6.88

VEGETABLE SPRING ROLL #2
素 菜 春 卷
Chả Giò Chay
$8.88

FILIPINO LUMPIA #3
菲 律 賓 春 卷
Chả Giò Phi Luật Tân
$8.88

KOREAN KIM CHEE #5
韓 國 泡 菜
Kim Chi Đại Hàn
(HOT SPICY)
$8.88

PORK POTSTICKERS-STEAMED #6A
蒸 窩 貼
Xủi Cảo Hâṕ
$11.88

PORK POTSTICKERS-FRIED #6B
煎 窩 貼
Xủi Cảo Chiên
$11.88

HONEY-GLAZED BARBEQUE PORK #9
蜜 汁 叉 燒
Xá Xíu Nướng Mật Ông
$15.88

BARBEQUE SPARE RIBS #10
燒 排 骨
Sừơn Heo Nướng Mật Ông
$14.88

GARLIC SAUTÉED CHINESE GREENS
蒜 茸 炒 時 菜
CHOY SUM #11 Cải Ngọt Xào Tỏi
BOK CHOY #12 Cải Bok Choy Xào Tỏi
$12.88

STIR-FRIED MIXED VEGETABLES #13
素 炒 雜 錦
Rau Thập Cẩm Xào
$11.88

PHILIPPINE PANCIT #15
家 庭 炒 米 粉
Shrimp, Pepper, Celery, Onion, Bean Sprouts
Bún Tàu Xào Xì Dâù Vỏ́í Tôm
$20.88

PHILIPPINE CANTON NOODLE (YELLOW NOODLE) #16
家 鄉 炒 麵
Shrimp, Chicken, Sausage, Pepper, Celery, Onion, Snow Pea
Mì Xaò Quảng Đông
$20.88

PAD THAI NOODLE #18
泰 式 蝦 炒 粉
BEAN SPROUTS, PEANUT, EGG
Choice of
Chicken #18A $18.88
Shrimp #18B $21.88
(MILD SPICY)
Pad Thai Hủ Tiêú Dai Vỏ́í Tôm Hoặc Gà

PAN-FRIED NOODLE #19
牛 肉 煎 麵
Choice of
Beef #19A $20.88
Chicken #19B $20.88
Seafood #19C $24.88
Scallops #19D $24.88
Mì Xào Dòn
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)

CANTONESE FRESH RICE NOODLE #20
牛肉 炒 河 粉
Choice of
Beef #20A $20.88
Chicken #20B $20.88
Seafood #20C $24.88
Scallops #20D $24.88
Hủ Tiêú Xào
(Vỏí / Thịt Bò, Thịt Gà, Đồ Biên̉ Hoặc Sò Điệp)

SOY-FLAVORED BEEF RICE NOODLE #21
乾 炒 牛 河
Beef, Bean Sprout, Onions
Hủ Tiêú Xào Thịt Bò Vỏ́i Xì Dâù
$20.88

BEEF LO MEIN #23
牛 肉 撈 麵
Mì Xào Bò
$18.88

SOY FLAVORED SEAFOOD RICE NOODLE #39 
豆香海鮮米粉
Bún hải sản vị đậu nành
$24.88

STIR FRIED SEAFOOD UDON #40
炒海鮮烏冬面
Mì Udon Xào Hải Sản
$24.88

Cantonese-Style Roast Duck (Half) #24
츠 爐 燒 鴨
Vịt Quay
$21.88

TERIYAKI RICE BOWL WITH CHICKEN #25
日 式 雞 肉 飯
Choice of
Chicken #25A $19.88
Beef #25B $20.88
Roasted Eel #25C $21.88
(Lựa Chọn) Cỏm Teriyaki Sauce Chọn Gà, Bò, Lủỏn Nướng

KOREAN GRILLED BEEF RIBS #26
韓 國 牛 仔 骨 飯
Cỏm Sủ̀ỏn Bò Đại Hàn
$21.88

MALAYSIAN SHRIMP FRIED RICE #27
馬 來 西 亞 蝦 炒 飯
Eggs, Shrimp, Dried Scallops, Spicy Sauce
Cỏm Chiên Malaysian
(MILD SPICY)
$23.88

CANTONESE-STYLE FRIED RICE #28
雞 肉 炒 飯
Cỏm Chiên
Choice of
Chicken #28A Gà $19.88
Beef #28B Bò $20.88
BBQ Pork #28C Xá Xíu $19.88
Mixed Vegetables #28D Rau Hỗn Hợp $18.88
Chinese Sausage #28E Lạp Xưởng $19.88
Shrimp #28F Tôm $23.88
Shrimp and Pork Yang Zhou #28G Tôm Với Xá Xíu $23.88
Combination (Shrimp, Chicken, Beef, Pork) #28H
Thập Cẩm $24.88
Scallops #28J Sò Điệp $24.88

MONGOLIAN BEEF #29
蒙 古 牛肉
Bò Mông Cổ Với Cơm
(MILD SPICY)
$20.88

CASHEW CHICKEN #30
腰 果 雞 丁
Gà Xào Hạt Điêù Với Cơm
$20.88

BROCCOLI BEEF #32
西 蘭 花 牛 肉
Bò Xào Bông Cải Xanh Với Cơm
$21.88

SALT AND PEPPER SHRIMP #33
椒 鹽 蝦
Tôm Rang Muốí Và Tõi Với Cơm
(MILD SPICY)
$23.88

ORANGE PEEL CHICKEN #35
陳 皮 雞
Gà Xào Cam Sauce Với Cơm
$21.88

SEAFOOD CONGEE #55
海 鮮 粥
Cháo Đồ Biên̉
$16.88

PLAIN CONGEE #56
白 粥
Cháo Trắng
$7.88

SHRIMP WONTON NOODLE #36
鮮 蝦 雲 吞 麵
Mì Hoành Thánh
$16.88

“BBQ” SOUP NOODLE #37
叉 燒 湯 麵
Mì Nước
Choice of
Roast Duck #37A $19.88
BBQ Pork #37B $18.88
Mì Vịt Quay Hoặc Xá Xíu

CHICKEN NOODLE SOUP #38
雞 湯 麵
Mì Gà
13.88

VIETNAMESE NOODLE PHO #50
越 南 牛 肉 粉
Choice of
Sliced Beef #50A Thịt Bò $17.88
Beef Ball #50B Bò Viên $17.88
Beef Brisket #50C Nạm Gân $17.88
Combination #50D Đặc Biệt $17.88
Seafood #50E Đồ Biên̉ $21.88

THAI-STYLE TOM YUM NOODLE SOUP #52
泰 國 冬 陰 功 湯 麵
MUSHROOM, SCALLOP, SHRIMP
Hủ Tiếu Tom Yum (Thái)
(HOT SPICY)
$19.88

BRAISED BEEF RICE NOODLE SOUP #53
柱 候 牛 腩 麵 或 河 粉
Hủ Tiêú Bò Kho
$14.88

MONDAY: CURRIED CHICKEN WITH RICE
咖 厘 雞 飯
Cỏm Cari Gà
(MILD SPICY)
$15.88

TUESDAY: STIR-FRIED SCALLION BEEF WITH RICE
葱 爆 牛 肉
Thịt Bò Xào Hành Với Cơm
$15.88

WEDNESDAY: CHICKEN ADOBO WITH RICE
菲 律 賓 雞 肉 飯
Gà Adobo Với Cơm “Gà Rim Kiểu Filippino”
$15.88

THURSDAY: BBQ PORK FRIED RICE
叉 燒 炒 飯
Cơm Chiên Xá Xíu
$15.88

FRIDAY: CHICKEN LO MEIN
雞 肉 撈 麵
Mì Xào Gà
$15.88

SATURDAY: KUNG PAO SHRIMP
宮 保 蝦
Tôm Xào Kung Pao Sauce
(MILD SPICY)
$15.88

SUNDAY: TERIYAKI SHRIMP RICE BOWL
照燒蝦蓋飯
Cơm tôm Teriyaki
$15.88